Kontingent

ConVita

-mer enn bare sang

 

Kontingent

Kontingenten i ConVita er på kr 3.000,- pr. år.

 

Den betales i tre avdrag a kr 1.000,- som forfaller:

 

15. januar

01. mai

01. september

 

Nye medlemmer i koret har 3 mnd fri prøveperiode, dvs

det betales medlemskontingent fra 4 . måned.

 

Kontingenten innbetales til korets konto: 0539 59 17813