Årsmøte

ConVita

-mer enn bare sang

Årsmøter i ConVita

Årsmøtet er korets høyeste myndighet, og skal være avholdt hvert år innen utgangen av februar.

Under denne artikkelen kan du laste ned protokoller fra de seneste årsmøtene.

KLIKK HER FOR Å ÅPNE

 

 

protokoll fra årsmøte i Con Vita 2015

protokoll, ekstraordinært årsmøte, 2016